Verschillende soorten canules

Een tracheacanule is nodig om de tracheostoma open te houden zodat u goed kunt ademen. Er zijn verschillende soorten canules. Deze variëren in maat, materialen, het al dan niet hebben van een cuff (ballonachtige functie) en andere kenmerken. Sommige canules kunnen zelfs worden aangepast aan uw persoonlijke behoeften.


Uw medisch team zal helpen bepalen welk type tracheacanule het beste is voor u. De meeste tracheacanules bestaan uit twee canules; een binnen- en een buitencanule. De buitencanule blijft doorgaans voor een langere periode op zijn plaats. De binnencanule moet ten minste eenmaal per dag worden vervangen. Er zijn verschillende soorten binnencanules. Sommige kunnen worden gereinigd en hergebruikt, andere zijn wegwerpcanules.


Tracheacanules zijn verkrijgbaar in twee basistypen: met of zonder cuff.

Tracheacanules met cuff

De cuff is een soort ballon die de binnenwanden van de luchtpijp afdicht. Wanneer de cuff is opgeblazen, wordt voorkomen dat secreties, zoals speeksel, in het onderste deel van de luchtwegen terechtkomen, en/ of de cuff vormt een afdichting indien het gebruik van een ventilator/actieve beademing noodzakelijk is. De cuff wordt meestal direct na de operatie opgeblazen om te voorkomen dat bloed en/of slijm in de longen komt.

Wanneer uw toestand stabiel is, bepaalt het medische team wanneer kan worden begonnen met het laten leeglopen van de cuff of dat u kunt overstappen op een cuffloze tracheacanule, indien gewenst.

Cuffloze tracheacanules

Wanneer u zelfstandig kunt ademen en geen problemen hebt met het doorslikken of onder controle houden van uw secreties, kunt u waarschijnlijk gebruikmaken van een cuffloze tracheacanule. Net als bij iedere canule ademt u bij een cuffloze tracheacanule ook in en uit via de canule. Er kan dan ook lucht langs de canule naar de bovenste luchtwegen gaan, voor verbeterde spraak en slikken.

Gefenestreerde tracheacanules

Een gefenestreerde tracheacanule houdt in dat er openingen aanwezig zijn in de bocht van de canule zodat lucht efficiënter naar de stembanden kan bewegen. Dit kan zorgen voor een krachtigere stem.

Delen