Gedragscode

Uitdrukking geven aan onze waarden: doen wat juist is

Onze Gedragscode is voor ons allemaal het gemeenschappelijke uitgangspunt wanneer we spreken over naleving en ethisch gedrag. De code is onze dagelijkse richtlijn en we verwachten van al onze leidinggevenden en werknemers en iedereen die namens ons optreedt dat zij zich houden aan de Gedragscode en de huidige wetten en voorschriften.

Gedragscode downloaden
(Engels)

  • Onze gebruikers staan altijd centraal
  • Onze mensen eerst
  • Respect, integriteit en transparantie
  • Bescherming van activa en informatie
  • Het milieu beschermen

Bestand Downloaden

Delen