Ademen vóór en na een tracheotomie

Een tracheotomie heeft als gevolg dat de bovenste luchtwegen worden omzeild. Daardoor gaan bij het ademen door een tracheostoma de belangrijke, natuurlijke bevochtiging en filteringfuncties van de bovenste luchtwegen verloren. De tracheotomie creëert een open ingangsportaal voor niet-geconditioneerde lucht, waardoor in de lucht zwevende deeltjes rechtstreeks de onderste luchtwegen kunnen binnendringen. Dit kan leiden tot longklachten zoals overmatige slijmproductie en hoesten.

Vóór een tracheotomie

De longen zijn vitale organen. Ze voorzien uw lichaam van zuurstof als u inademt en voeren kooldioxide af als u uitademt. Vóór de operatie ademde u door uw neus, mond en keel, oftewel door de bovenste luchtwegen. Met uw neus doet u meer dan alleen ruiken. De neus conditioneert de lucht die u inademt door deze te verwarmen, te bevochtigen en te filteren. Dit is belangrijk omdat uw longen geconditioneerde lucht nodig hebben om goed te kunnen werken.

Ná een tracheotomie

Na uw tracheotomie ademt u voornamelijk door een stoma in uw hals. Dit betekent dat de lucht die u inademt de bovenste luchtwegen omzeilt, en daarom ongeconditioneerde lucht is. Ongeconditioneerde lucht is te koud en te droog voor uw longen. Dit kan leiden tot meer en dikker slijm, meer hoesten en een verhoogd risico op luchtweginfecties. Om uw longen te ondersteunen zijn er warmte- en vochtwisselaars (HME’s) ontwikkeld die de lucht die u inademt opwarmen en bevochtigen. De HME doet dus wat vóór de operatie door de bovenste luchtwegen werd gedaan.

Wat is een HME precies?

Vóór de operatie werd er door de bovenste luchtwegen hard gewerkt om de lucht die u inademt te verwarmen en te bevochtigen. Na een tracheotomie kan een HME dit voor u doen. Een HME zit op uw tracheacanule en u ademt erdoorheen.

Een HME is een warmte- en vochtwisselaar die helpt de verloren functies van de neus te compenseren en het ‘klimaat’ van de longen weer in evenwicht te brengen. Wanneer u uitademt door de HME, worden warmte en vocht afkomstig uit uw luchtwegen vastgehouden in de HME. Bij de volgende inademing worden deze opgeslagen warmte en vocht weer teruggevoerd naar uw longen.

Op deze manier worden de verloren functies van de neus gedeeltelijk gecompenseerd, wat bijdraagt aan minder slijmvorming en hoesten.

Delen