Zoeken
  • Zoeken
  • Contact
Gedragscode

Uitdrukking geven aan onze waarden: doe het juiste

 

Onze Gedragscode is voor ons allemaal het gemeenschappelijke uitgangspunt wanneer we spreken over naleving en ethisch gedrag. De code is onze dagelijkse richtlijn en we verwachten van al onze leidinggevenden en werknemers en alle personen die namens ons optreden dat zij zich houden aan de Gedragscode en de huidige wetten en voorschriften.

Gedragscode downloaden
  • Onze gebruikers staan altijd centraal
  • Onze mensen eerst
  • Respect, integriteit en transparantie
  • Personeel en informatie beschermen
  • Het milieu beschermen
Download