Zoeken
  • Zoeken
  • Contact

ProTrach® DualCare™

ProTrach DualCare combineert een spreekklep met een HME, zodat u kunt spreken en tegelijkertijd worden uw longen ondersteund met de belangrijke verwarming en bevochtiging door de HME. De overschakeling tussen de spreekstand en de HME-stand gaat bijzonder snel en gemakkelijk – met een eenvoudige draai aan het deksel van de spreekklep.

Spreekstand

De ProTrach DualCare wordt in de spreekstand gezet door het deksel van de spreekklep te draaien tot het in de spreekstand vastklikt. Het flexibele membraan dekt dan de openingen in de spreekklep af. Wanneer u uitademt, wordt de lucht langs uw stembanden door uw mond naar buiten geleid. Zo stelt de spreekklep u in staat om te spreken. Wanneer de ProTrach DualCare in de spreekstand staat is er geen HME-effect.

HME mode

De ProTrach DualCare wordt in de HME-stand gezet door het deksel van de spreekklep te draaien tot het in de juiste stand vastklikt. In de HME-stand ademt u zowel in als uit door de HME. Warmte en vocht worden vastgehouden wanneer u uitademt en teruggegeven wanneer u inademt. Wanneer de ProTrach DualCare in de HME-stand staat, kunt u niet spreken. In de HME-stand is de ademhalingsweerstand lager in vergelijking met de spreekstand.

Gebruikssituaties:
Geïnteresseerd in een product?
Contact
Naam
Ref.nummer
Aantal