Zoeken
  • Zoeken
  • Contact
Spreken met een elektrolarynx

Met een elektrolarynx heeft u een van de drie verschillende methoden voor stemrevalidatie na een laryngectomie in handen. Sommigen gebruiken het als de enige methode om te spreken, anderen hebben een elektrolarynx als back-up voor situaties waarin praten met een stemprothese niet mogelijk is.

Deze methode heeft betrekking op een extern draagbaar apparaat dat trillingen genereert wanneer het op de huid van de hals of het gezicht wordt geplaatst. Het trillende geluid dat door de elektrolarynx wordt gemaakt wordt door de tong en lippen omgezet in begrijpelijke spraak. Opgemerkt moet worden dat de stem geproduceerd met de electrolarynx een blikkerig, ietwat “robotachtig” geluid geeft, dat tot beperkte mate kan worden gemoduleerd.

Als u meer wilt weten over een electrolarynx, kunt u contact opnemen met ons of met uw arts
Bel mij