Zoeken
  • Zoeken
  • Contact
Slokdarm spraak

Via deze techniek worden de natuurlijke weefsels van het lichaam gebruikt als de nieuwe stembron. Hiervoor is vereist dat er kleine hoeveelheden lucht in de slokdarm worden ingeslikt voordat deze weer ‘opgeboerd’ worden. De hoeveelheid ingeslikte lucht laat de voedselpijp trillen, waardoor het geluid wordt voortgebracht dat verder wordt aangepast door de tong en de lippen om woorden te creëren.

De voordelen van slokdarmspraak zijn dat het een niet-chirurgische en een hands-free spraakmethode is. Minder dan 1 op de 5 mensen die proberen de techniek te leren, kan met deze methode effectief communiceren. Esophageale sprekers spreken meestal in korte zinnen die moeilijk te begrijpen zijn.

De voordelen:

  • Niet-chirurgische methode.
  • Handsfree spraak.

De nadelen:

  • Neemt een relatief lange tijd in beslag doordat er intensieve therapie nodig is om deze methode eigen te maken.
  • Laag slagingspercentage – weinig mensen leren goed communiceren.
  • Korte zinnen – de spraakkwaliteit varieert en kan moeilijk te begrijpen zijn.

Een alternatieve methode voor slokdarmspraak is spreken met een stemprothese. Deze methode is gemakkelijker te leren en creëert de meest natuurlijk klinkende, vloeiende en begrijpelijke stem.